Vår historie

Follesø Musikklag har en historie få eller ingen andre korps kan sammenligne seg med.

Søndag 30. august 1925 møttes en del musikkinteresserte menn i godtemplarlokalet på Follese for å diskutere mulighetene for å stifte en hornmusikkforening. Etter diskusjonen angående lover og det økonomiske, ble Follesø Musikklag stiftet med 17 medlemmer. Lagets første formann het Jørgen Jensen, kasserer Gjert Gjertsen, sekretær Elias Bertelsen, styremedlemmer Sigurd Hansen og Anton Ingebrigtsen.

Økonomien var det største problemet i starten. Medlemskontigenten ble satt til 75 øre pr. uke og 50 kr. i engangsavgift når man ble medlem. Det ble foretatt innsamling i bygden og resten av startbeløpet ble lånt i Vestlandsbanken med alle korpsets medlemmer som garantister.

Korpsets første dirigent, Tobias S. Moi, skaffet instrumentene som var:
2 stk Ess kornetter
3 stk B kornetter
2 stk B trompeter
2 stk. althorn
2 stk. tenorhorn
2 stk tenorbasuner 
2 stk bass-helikoner
1 stk. stortromme m/bekken
1 stk. skarptromme

Øvelsene ble avholdt på søndager, og kommunikasjonene med Bergen var så dårlig at dirigenten måtte overnatte hos Jørgen Jensen.

I 1938 overtok Odin Larsen som dirigent og førte også taktstokken den 23. april 1939 da Follesø Musikklag innviet sitt eget musikkhus. Dagen ble feiret med stor konsert hvor Follesø Mannskor deltok, og hvor lagets første dirigent var tilstede. I dette lokalet ble alle prøver, basarer og fester holdt til 1962 da huset ble solgt.

Odin Larsen holdt frem som dirigent helt til 1941 da laget midlertidig tok pause pga krigen. Men etter initiativ fra ASM ble virksomheten gjenopptatt i 1943 med Sjur Valle som instruktør. Hans virksomhet i laget ble dessverre ikke langvarig, da han omkom under eksplosjonsulykken i Bergen i 1944.

I 1948 overtok Emil Baresel som dirigent og virket frem til 1954. Damene ville også være med og støtte musikklaget. Og i 1951 ble Follesø Musikklags Dameklubb startet.

Sigurd Mjeldheim ble den neste faste dirigenten. Han ledet laget frem til 1970 da Erling Breistein overtok. Breistein var dirigent frem til 1980. Etter dette har laget hatt en rekke dirigenter: Roderick Francks, Allan Withington, Arne Kvalø, Pål Edvardsen, Jan Arne Pupe, Vidar Olsen og George Silver.

Som medlem av Hordaland Musikklag siden 1934, deltok laget på de fleste av forbundets stevner, og arrangerte selv Hordalandsstevnet i 1972. Follesø Musikklag var en av initiativtagerne til dannelsen av Askøy Sang og Musikksamskipnad (ASM) i 1931, og har siden den gang deltatt på samtlige Askøystevner.

Da korpset feiret sitt 50 års jubileum i 1975, ble det holdt en stor konsert i Askøyhallen, samt jubileumstur til England hvor laget bl.a. var gjester hos Oxford Silver Band. I den forbindelse ble det avholdt konserter i Leicester, Newcastle, Oxford og London.

Korpset utviklet seg vesentlig frem mot – og videre inn i det nye årtusen. Korpset rekrutterte mange nye medlemmer – både unge og erfarne korpsmusikere opplevde Follesø Musikklag som et attraktivt alternativ.

Follesø Musikklag var et av de første korpsene i landet som presenterte seg på internett. Allerede i 1997 var korpset på nett. Til glede for noen – og til ergrelse for andre.

Follesø Musikklag ble igjen innmeldt i NMF, og gammel gjeld til NMF ble forhandlet bort. Korpset begynte så å konkurrere i NM.

Follesø Musikklag avanserte år for år i NMFs norgesmesterskap, og høydepunktet ble oppnådd i 2006 da Follesø Musikklag vant 2. divisjon.

I årene etter har det gått både nedover og oppover. Status for de siste 3 årene er at korpsets prestasjoner har holdt oss i 2.divisjon.

Målsetningen er å etablere seg i toppen av 2. divisjon, og på gode dager puste 1. divisjon i nakken. Med andre ord: være et godt 2. divisjons korps.
Søk
Driftes av Styreportalen AS